Misyon-Vizyon

MİSYON:

Su Ürünleri Ana Bilim Dalımız, doğa bilimleri, fen ve mühendislik alanlarında lisansını tamamlayan öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına olanak vermeyi; en ileri düzeyde lisansüstü eğitim imkânları sağlayarak üniversitelere araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında öğretim elemanları yetiştirmeyi; gelişen teknoloji yakından takip eden, bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip, üretken araştırmacılar yetiştirmeyi; uluslararası düzeyde ülkemizin dünya pazarındaki rekabet gücünü arttıracak, ülkenin kalkınması ve dünya bilimine katkı sağlayacak disiplinler arası bilimsel araştırmalara yönelmeyi ve desteklemeyi; uluslararası gelişmeler ve toplumsal gereksinimler göz önünde bulundurularak yeni projeler üretmeyi ve bilim dünyasının seçkin bir kurumu olarak insanlığın yararına çalışmayı görev edinmiştir.

VİZYON:

Su ürünleri alanında uluslararası gelişmeleri takip eden, uygulamaya çalışan, problemleri çözmeye yönelik proje üreten, sorgulayan, yorumlayan mezunlar yetiştirmek. Ayrıca mezuniyet sonrasında ülkemizde sürekli olarak gelişen su ürünleri sektöründe üretime yönelik katkı yapabilecek, akademik kurumlarda görev alarak bilimsel çalışmaları yürütebilen ve sonuçlandıran mühendisleri topluma kazandırabilmek.


Başa Dön