Kişiler

 

 

Tevfik Tansel TANRIKUL

1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak yüksek lisans öğrenimine başlamış ve 1988’de tamamlamıştır. 1991 1994 yıllarında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalı’nda Doktora (2011) eğitimini alıp aynı fakültede 1994-1995’de doktor araş.gör. olarak görev yaptı. 1995-2007 yılları arasında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü’nde Yrd. Doç.Dr. olarak çalıştı. 2007-2013 yıllarında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü’nde Doç.Dr. olarak görev yaptı 2013 yılından bu yana İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü’nde Prof. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Ayrıntılı CV için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Mustafa ALPARSLAN

 

Lisans 1977 yılında Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Botanik-Zooloji Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Canlı Deniz Kaynakları Bölümünde, Doktora Eğitimini ise yine Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Canlı Deniz Kaynakları Bölümünde tamamlamıştır. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin ,’ Food  and  Drug ‘ isimli Kuruluşunda  4 ay TÜBİTAK burslusu olarak ‘Biyotoksinler  ve Deniz Midyeleri’ üzerine incelemelerde bulunmuştur.

1979-1986 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Canlı Deniz Kaynakları Bölümünde Araştırma Görevlisi, 1986-1995 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nda Deniz Kirliliği İzleme sorumlusu ve Dr. Biyolog olarak görev yapmış olup,1995 yılında Çanakkale  Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi’nde yardımcı Doçent, Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Kurucu Dekan v. Olarak göreve başlayıp, 1996 yılında Doçent olmuştur.2003 yılında ise Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi’nde Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı’na Profesör olarak atanmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin değişik Fakülte ve yüksek okul ve komisyonlarında yönetim kurulu üyelikleri, ÇOMÜ Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Sualtı Topluluğu Akademik Danışmanlığı, STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile ortak çalışmalarda bulunmuş olup, yurtdışı ve yurtiçi yayınları 70 adet olup,2009 yılında Halep (Suriye) ve Stockholm (İsveç)’de Ramboll Natura AB tarafından düzenlen Uluslararası bir toplantıya ‘Sınırları aşan Sular-Fırat, Dicle’ konusundaki eğitim çalışmalarına davetli Bilim insanı olarak katılmıştır. Uzmanlık Alanları Deniz Biyolojisi,Yapay Resifler,Scuba Dalış ve su sporları, İnsan Sağlığı ve Su Ürünleri arasındaki ilişkiler olup ayrıca Hijyenik Su Ürünleri Pişirme Teknikleri ve Gastronomi konusunda yoğun ilgisi ve araştırmaları mevcuttur.

Sosyal etkinlikler olarak, Türk Amerikan Kültür Derneği, Engelliler Derneği, Uluslararası Knidarian Derneği, Türkiye Biyologlar Derneği ve Roman Dernekleri Onursal Başkanlığı gibi sosyal görevlerine devam etmektedir.

 

Semih ENGİN

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümünde tamamlayarak 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2003, doktora eğitimini ise 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği anabilim dalında tamamlamıştır. 1999-2003 yılları arasında Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinde, 2003-2008 yılları arasında ise Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2009 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında ise doçent kadrosuna atanmıştır. 2012 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesine kadrosuna doçent olarak geçiş yapmıştır. Akademik ilgi alanları; balık biyo-ekolojisi ve sistematiği, Karadeniz balıkları ve balıkçılığı, kıyısal bölge ekolojisi, denizel çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğidir. Serbest - scuba dalış, sualtı fotoğrafçılığı ve sualtı araştırmalarında deneyim sahibidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 
Ayrıntılı Cv İçin Tıklayınız.

 

Mehmet ÇULHA

 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünde yüksek lisansına başladı ve 1994 yılında Canlı deniz kaynakları programını başarıyla tamamldı. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesinde Temel Bilimler Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde 2004 yılında doktorasını tamamladı. 2005 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesinde Temel Bilimler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. ünvanı aldı. 2007-2009 yılları arasında Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2009 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde Temel Bilimler Bölümüne geçti. 2011 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel bilimler Bölümüne öğretim üyesi olarak geçiş yaptı. 2012 yılında Doçentlik ünvanını kazandı. Başlıca ilgi alanları “mollusk biyoekolojisi ve sistematiği, ekoloji, deniz biyolojisi, Sucul olmurgasızlar” çalışmalarıdır.

 

Ramazan SEREZLİ

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1999 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamladı, 1997 yılında KTÜ Rize Su Ürünleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktorasını KTÜ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalında 2004 yılında tamamladı. 2005 yılında Yardımcı Doçent ünvanını aldı. 2007-2011 yılları arasında Rize Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılı sonunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne geçiş yaptı. Alabalık türlerinin yetiştiriciliği, damızlık stok yönetimi, balıklarda kan fizyolojisi, akvaryum balıkları yeiştiriciliği, balık anestezisi konularında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

 

Saniye TÜRK ÇULHA

1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi lisans eğitimini ikincilikle bitirdi. 2007 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 2011 yılında Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. Şubat 2012’de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. Başlıca ilgi alanları “Su Kirliliği, Toksikoloji, Ekoloji, denizde yaşayan fauna, flora ve sedimanda İz Element birikimi” çalışmalarıdır.

 

Hakkı DERELİ

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü’nde 2000 yılında tamamlayarak mezun oldu. 2006 yılında Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 2010 yılında Ege Üniversitesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. 1995-2012 yılları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yaptı. Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde 1995-2001 yılları arasında Laborant, 2001-2004 yılları arasında Su Ürünleri Mühendisi olarak, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde ise 2004-2012 yılları arasında Su Ürünleri Yüksek Mühendisi ünvanlarıyla Avlama ve İşleme Teknolojisi, Deniz Balıkları Yetiştiriciliği ve Su Kirliliği konularında çalışmalarda bulundu ve 6 araştırma projesinde araştırıcı olarak görev aldı. Evlidir. Nisan 2012’de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı.

 

 

Fatma ÖZTÜRK

1998 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Bölümünde Yüksek Lisans eğitimimi tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. 2007 yılında A.Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında, 2010 yılında A.Ü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Doktora Eğitimlerini tamamladı. Evli ve 1 çocuk annesidir.

 

Sevim HAMZAÇEBİ

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde 1996 yılında tamamlayarak mezun oldu. 2000 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yetiştiricilik Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, 2006 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yetiştiricilik Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. 1998-2008 yılları arasında su ürünleri sektörünün çeşitli deniz balıkları kuluçkahanesinde  canlı yem, larva yetiştiriciliği, yavru balık yetiştiriciliği, anaç bakımı, anaçlardan yumurta alınması, yumurta inkübasyonu ve kalite yönetim sistemleri üzerine  çalışmalar yaptı. Evli ve 2 çocuk annesidir. Kasım 2012’de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı.

 

 

Haşim SÖMEK

1996 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde yüksek öğrenimine başlamış ve 2000 yılında Biyolog (Botanik ağırlıklı) unvanını alarak mezun oldu. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans (2004) ve Doktora (2011) eğitimini tamamladı. 2001-2013 yılları arasında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü İçsu ve Balıkçılık Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı.

 

Erhan IRMAK

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel bilimler Bölümü’nden 2004 yılında tamamlayarak mezun oldu. 2006 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 2012 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. 2013 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. 30.12.2015 tarihinde Dekan Yardımcılığına atandı.

 

Turhan KEBAPÇIOĞLU

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve Doktora eğitimlerini Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tamamladı. Aynı kurumda 2004-2014 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2015 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı.

 

 

 

 

Adnan Çağlar ORUÇ

 

 

Ezgi DİNÇTÜRK

2007 yılında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı. 2010- 2011 öğretim döneminde Erasmus Programı ile Universita Del Salento’da lisans eğitimine  devam etti. 2012 yılında mezun olduktan sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine tamamladı. Aynı enstütüde doktora eğitimine başladı. 2013 yılından bu yana Su Ürünleri Fakültesi’nde araştırma  görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

 


Başa Dön